Raku stoken op uw feest!

Als u eens iets heel anders wilt tijdens een feestelijke gelegenheid, zoals bijvoorbeeld uw verjaardag, denk dan eens aan een demonstratie Raku stoken!


Op een afgesproken tijd bouwen Jan en Ilja Pronk een houtoven op, bijvoorbeeld in uw achtertuin.


Tijdens de opbouw van de oven kunt u meekijken, maar u kunt uw feest natuurlijk ook starten met een flinke natuurwandeling of iets anders, en de demonstratie direct nadien laten beginnen.

Het hele feest kan zich afspelen rond het Raku stoken.
Elk half uur komt er weer nieuwe keramiek uit de oven, en vrijwilligers kunnen af en toe de taak van de vuurmeester overnemen!

Het tijdschema ziet er globaal als volgt uit:

Er is ongeveer twee uur nodig voor de opbouw en het voorstoken van de oven.
Daarna volgt elke 30-45 minuten een demonstratie: het vullen en opstoken van de houtoven, het uit de oven halen van de werken, reduceren in een vat met zaagsel, en het stoppen van de reductie door afkoelen in water.

Hierna volgt het schoonmaken en het exposeren van de keramiek.

Plaatsen van de objecten in de oven De oven op volle kracht Uithalen van het object Start van het reduceren met zaagsel Object in de afgesloten ruimte Reduceren in werking!