Mel! LeftMel! Bol www.mel.nl Transparant

Mel! art support heeft als missie het ontdekken en promoten van een breed scala aan kunstvormen, met als doelstelling het genot dat hieraan beleefd kan worden bij een zo breed mogelijk publiek over te brengen.
Mel! art support heeft geen winstoogmerk, en is voor dit doel ondergebracht in de stichting Millennium III (kvk 41169263).

Belangrijkste drijfveer vormt de kunst zelf en het presenteren en verkopen ervan door het hanteren van aantrekkelijke prijzen. Het reguliere galeriecircuit wordt hierbij waar mogelijk vermeden.
De uit de activiteiten en via vrienden, donateurs en soms sponsoren verkregen financiële middelen worden ingezet om weer nieuwe kunst of (beginnende) kunstenaars met interessant werk op te sporen en te promoten.

Mel! art support is sinds 1 september 1997 actief.
Het activiteitenpalet beslaat onder andere het fotograferen van het oeuvre van diverse kunstenaars, het organiseren van exposities, het faciliteren van kunstenaars bij de vervaardiging van bronzen beelden, het bouwen van diverse websites, en het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan locatie-projecten.

TransparantMel ! Volgende
  Terug naar Mel! art support